Bir Kurum veya Firmada, iş süreçlerinin otomasyonunu sağlayarak, süreç maliyetlerini düşüren, süreçlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan çözümümüzdür.


WFMC ( Workflow Management Coalition ) tarafından belirlenen standartlara göre iş süreçlerini oluşturmaktadır.